Dilatační a ukončovací kovové lišty

STĚNY

Lišty na venkovní rohy stěn 3mm (2mm nad praporkem)

Cementové lepidlo k lepení lišt

Tekuté hřebíky k lepení lišt

PODLAHY

Lišty na dilatační dělení + ukončení podlah 5mm

Lišty na dilatační dělení + ukončení podlah 10mm

Cementové lepidlo k lepení lišt

Tekuté hřebíky k lepení lišt