Stavební připravenost

“Tento technický manuál nemá sloužit jako jízdní řád pro naši konkurenci, ale shrnutí užitečných informací pro naše zákazníky.

_______________________________________________________________________________________________

STĚNY Z POHLEDOVÝCH STĚREK

VŠEOBECNÉ INFORMACE . . .

Stěny určené pro aplikaci pohledových stěrek musí být pevné, suché a čisté. Jako vhodné jsou stěny s  kvalitním štukem (nerozpraskané a nedrolící se),  sádrokarton nebo ytong zatažený lepidlem. Rovinnost podkladu +/- 2mm na 2 bm a  vlhkost max. 2 – 2,5 %. Povrch z pohledové stěrky je pouze dekorativní vrstvou, která stavební podklad nevyrovnává, ale kopíruje a vytváří na něm pohledovou dekorativní vrstvu.

Všechna měření vlhkosti, rovinnosti + kontrolu podkladu (prasklin, dilatací apod.)

provádíme v případě realizace zakázky zdarma

_______________________________________________________________________________________________

.

STAVEBNÍ PODKLAD  PRO STĚNY . . . . . . . . .

VHODNÉ STAVEBNÍ PODKLADY  ….. 100%

Tyto podklady lze bez problémů použít

STAVEBNÍ PODKLAD, KTERÝ  LZE OPRAVIT / DOKONČIT  ….. 50/50%

Tyto podklady lze použít po jejich dodělání / opravě

NEVHODNÝ  STAVEBNÍ  PODKLAD  ….. 0%

Tyto podklady pro stěrky PANDOMO nelze použít

_______________________________________________________________________________________________

STAVEBNÍ VÝŠKY PRO STĚNY . . . . . . . . .

Stěrky . . . DECO,  IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU,  PANDOMO  W1 + W3, EPOCEM  –  hladká stěna : …… na rovný podklad (SDK, štuk, lepidlo) …… 3 – 4 mm

Plastická / strukturovaná stěna  : …… na hladký podklad (SDK, štuk, lepidlo) …… 4 – 5 mm

_______________________________________________________________________________________________

.

PODLAHY Z POHLEDOVÝCH STĚREK . . .

VŠEOBECNÉ INFORMACE . . .

1. Podklady vhodné pro aplikace produktů  PANDOMO na podlahy  jsou – betonová podlaha,  cementový potěr / mazanina,  anhydritový potěr (po aplikaci adhézního můstku  + cca 300,- Kč/m2). Aplikace v trvale vlhkých prostorech nebo na dřevěný podklad není vhodná.

2. Podklad musí být suchý (2 % CM), nosný a čistý. Rovinnost podkladu musí být +- 2 mm / 2 bm, kterou ukládá stavební firmě i ČSN. Povrch z PANDOMA je pouze dekorativní vrstvou, která stavební podklad nevyrovnává, ale kopíruje a vytváří na něm pouze pohledovou dekorativní vrstvu.

3. Pro schnutí nové cementové mazaniny / betonu platí, že proschnutí 1 cm trvá v ideálních podmínkách cca 1 týden. Potěr nesmí před aplikací vykazovat vlhkost vyšší než 2 – 2,5 %.

4. Praskliny, trhliny, napojení betonů a pracovní spáry v potěru se nesmí před zahájením prací opravovat. Před aplikací stěrek se zkontrolují a zvolí se nejvhodnější postup k jejich zpevnění, který aplikace PANDOMA od  nás  zahrnuje. Odborná oprava nedovolí jejich další pracování a praskání do pohledové vrstvy.

5. Optimální teplota pro zpracování se pohybuje mezi 18 a 25 C°, při relativní vlhkosti vzduchu do 65% rh.

6. Pracoviště musí být  po celou dobu realizace chráněno před ostatními řemeslníky,  padajícími stavebními nečistotami a vodou.

7. Nově zhotovené podlahy PANDOMO smějí být prvních cca 14 dnů zakrývány pouze „paropropustným“ materiálem, aby nedošlo k vytvoření fleků nebo map na podlahách.

Vhodnost jiných podkladů je nutné konzultovat

Všechna měření vlhkosti, rovinnosti + kontrolu podkladu (prasklin, dilatací apod.)

provádíme v případě realizace zakázky zdarma

_______________________________________________________________________________________________

STAVEBNÍ PODKLAD  PRO PODLAHY . . . . . . . . .

VHODNÉ STAVEBNÍ PODKLADY  ….. 100%

Tyto podklady lze bez problémů použít

STAVEBNÍ PODKLAD, KTERÝ  LZE OPRAVIT  ….. 50/50%

Tyto podklady lze použít po jejich dodělání / opravě

NEVHODNÝ  STAVEBNÍ  PODKLAD  ….. 0%

Tyto podklady pro stěrky PANDOMO nelze použít

_______________________________________________________________________________________________

 

DŘEVĚNÉ PODLAHY – PRKNA, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PARKETY . . .

no images were found

VŠEOBECNÉ INFORMACE . . .

1. Podklady vhodné pro pokládku parket  jsou – beton,  cementový potěr / mazanina,  anhydritový potěr, OSB nebo DTD desky, kvalitní samonivelační stěrka. Pokládka do trvale vlhkých prostor nebo na nestbilní podklad není vhodná.

2. Podklad musí být suchý (2 % CM), nosný a čistý. Rovinnost podkladu musí být +- 2 mm / 2 bm, kterou  stavební firmě ukládá i ČSN. Parkety jsou pouze dekorativní vrstvou, která stavební podklad nevyrovnává, ale zkopíruje.

3. Pro schnutí nové cementové mazaniny / betonu platí, že proschnutí 1 cm trvá v ideálních podmínkách cca 1 týden. Potěr nesmí před aplikací vykazovat vlhkost vyšší než 2 – 2,5 % dle druhu pokládaných podlah.

4. Praskliny, trhliny, napojení betonů a pracovní spáry v potěru se nesmí před zahájením prací opravovat. Před aplikací stěrek se zkontrolují a zvolí se nejvhodnější postup k jejich zpevnění, který aplikace od  nás  zahrnuje. Odborná oprava nedovolí dalšímu praskání a pracování podkladu i pohledové vrstvy.

5. Optimální teplota pro zpracování se pohybuje mezi 18 a 25 C°, při relativní vlhkosti vzduchu do 65% rh.

6. Pracoviště musí být  po celou dobu realizace chráněno před ostatními řemeslníky,  padajícími stavebními nečistotami a vodou.

Vhodnost jiných podkladů je nutné konzultovat

Všechna měření vlhkosti, rovinnosti + kontrolu podkladu (prasklin, dilatací apod.)

provádíme v případě realizace zakázky zdarma

_______________________________________________________________________________________________

no images were found

 

 

STAVEBNÍ VÝŠKY PARKETY . . . . . . . . .

Výška je závislá na vybraném druhu parket  . . . XY . . . +  při pokládce plovoucím způsobem 3mm pro podložku

+ při pokládce lepením 2mm pro lepidlo

 

_______________________________________________________________________________________________